Duyurular

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

Üniversitemiz akademik birimlerinde öğrenim gören öğrencilerden kronik rahatsızlığı bulunanların (rahatsızlıklarını belgelendirmek ve geçen yıl LMS modülünde yer alan ilgili derslere devam zorunluluğunu yerine getirmek koşuluyla) 2021-2022 eğitim ögretim yılı güz yarıyılında almak zorunda oldukları derslerden: 
- 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yüz yüze almak yerine bir önceki yıl LMS modülünde yüklü olan ders videolarını takip ederek yüz yüze eğitimden muaf sayılmalarına;
Online yapılacak dersleri 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında uzaktan eğitimle verilen derslerden takip etmelerinin uygun olduğuna Üniversitemiz Senatosunca karar verilmistir. 
Bu şartları sağlayan öğrencilerimizin ilgili belgelerle Yüksekokulumuza başvurmaları gerekmektedir.