Okuyan Öğrenci Dağılımı

Bölümü Öğrenci Sayısı
HEMŞİRELİK497

Toplam Öğrenci Sayısı497