Okuyan Öğrenci Dağılımı

Bölümü Öğrenci Sayısı
HEMŞİRELİK617

Toplam Öğrenci Sayısı617