İÇ KONTROL

    

         Bilim ve teknolojiye dayalı kanıt temelli yaklaşım ve yöntemlerle eğitilen; eleştirel düşünen, etik

ilkelere bağlı olarak profesyonel ve toplumsal sorumluluklarını yerine getiren; birey, aile ve toplumun

sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede mesleki rollerini etkin şekilde kullanabilen; insan sağlığını

etkileyebilecek her türlü risklere duyarlı ve bakım gereksinimlerini saptayabilen, mesleki standartlar

düzeyinde rol ve işlevlerini karşılayabilen nitelikli hemşire aynı zamanda hemşirelik eğitimi, yönetimi

ve araştırmalarında rol alabilecek profesyonel hemşireler yetiştirmektir.

     

    Eğitim, yönetim, araştırma ve uygulama felsefesiyle, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

Yukarı